Informacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 grudnia 2019 00:00

Informacja

Dyrekcja SP w Piotrowicach informuje, że przerwa świąteczna rozpoczyna się 23.12. i potrwa do 31.12.2019 r.

Ponadto przypominamy, żę 02.01. oraz 03.01.2020 (tj. czwartek i piątek), zgodnie z informacjami przekazanymi we wrześniu,  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez rodziców, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze, zgodnie z wymiarem godzin ucznia w planie.

Prosimy o kierowanie ewentualnych zgłoszeń o potrzebie objęcia dzieci opieką do wychowawców klas w terminie do 20.12.2019 r., tj. do piątku.

Z wyrazami szacunku –

mgr Ewa Michałek

dyrektor SP w Piotrowicach