SP w Piotrowicach
Forum Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrowicach

Pascal - Test nr 1

Greif - 2007-11-08, 00:35
Temat postu: Test nr 1
Pytania gr.1
Cytat:
A.

1. Zadeklaruj:
  - zmienną typu całkowitego,
  - zmienną typu łańcuchowego, zawierającą 30 znaków,
  - zmienną typu tablicowego, reprezentującą tablicę jednowymiarową, której elementami są liczby rzeczywiste

2. Napisz instrukcję, która zrealizuje następujące zadanie: jeśli zmienna znakowa równa się „!” to wypisz na ekranie monitora komentarz: Koniec zdania.

3. Napisz instrukcję lub ciąg instrukcji, która wczytuje tablicę złożoną z 10 elementów typu całkowitego.

4. Jakie liczby będą wypisane na ekranie monitora w wyniku działania instrukcji while.
j:=1;
while j<10 do
begin
writeln(j*j);
j:=j+1;
end;

5. Zdefiniuj funkcję, która oblicza wartość następującego wyrażenia:
y=2z2+5 (dwa razy z do kwadratu)

Cytat:
B.

1. Zadeklaruj:
  - zmienną typu rzeczywistego,
  - zmienną typu łańcuchowego, zawierającą 15 znaków,
  - zmienną tablicową, reprezentującą tablicę jednowymiarową, której elementami są liczby całkowite.

2. Napisz instrukcję, która zrealizuje następujące zadanie:
jeśli a=0, wypisz brak rozwiązań,
jesli a≠0, to x=-b/a.

3. Napisz instrukcję lub ciąg instrukcji, które wczytają tablicę złożoną z 10 elementów typu łańcuchowego.

4. Jakie liczby będą wypisane na ekranie monitora w wyniku działania instrukcji while, przedstaw obliczenia na kartce.
j:=1; suma:=0;
while j<5 do
begin
writeln(suma);
j:=j+1;
end;

5. Zdefiniuj funkcję, która oblicza wartość następującego wyrażenia:
y=3z4+7 (3 razy z do potęgi 4)


===
Odpowiedzi:

A1
Kod:
var x:integer; {całkowita}
    lancuch:string[30]; {łańcuchowa}
    a:array[0..n]of real {tablicowa}

A2
Kod:
if zn='!' then writeln(&#8216;Koniec zdania&#8217;);
end.

A3
Kod:
begin
for i:=1 to 10 do
   begin
   write(&#8216;podaj element&#8217;,i,&#8217;tablicy&#8217;);
   readln(x[i]);
   end;
end.

A4
Wynik:
Cytat:
1
4
9
16
25
36
49
64
81

i program sprawdzający:
Kod:
Program petla;
var j:integer;
begin
     j:=1;
     while j<10 do
     begin
           writeln(j*j);
           j:=j+1;
     end;
readln;
end.

A5
Kod:
function row_lin (z:real):real;
begin
   y:=2*z*z+5;
end;


B1
Kod:
var
      zmienna1:real;
      zmienna2:string[15];
      zmienna3:array[1..100] of integer;

B2
Kod:
if a=0 then
      writeln(&#8216;brak rozwiązania&#8217;)
  else
      x:=(-1*b)/a;

B3
Kod:
var i:integer;
a:array[1..10] of string [30];
begin
   for i:=1 to 10 do
   readln(a[i]);
end.

B4
Cytat:
0
0
0
0

B5
Kod:
function y(z:real):real;
begin
  y:=3*z*z*z*z+7
end;


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group