SP w Piotrowicach
Forum Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrowicach

Informatyka - Test nr 3

Greif - 2007-11-17, 02:23
Temat postu: Test nr 3
Test nr 3

 1. Standard Wi-Fi to:
  a) standard, który stworzono do budowy sieci bezprzewodowych
  b) wirtualny operator telefonii komórkowej
  c) urządzenie, którego zadaniem jest emisja tonów niskich
  d) popularna aplikacja przeznaczona do zarządzania plikami w komputerze

 2. Czy VoIP to:
  a) metoda rozpoznawania pisma
  b) rodzaj sieci komputerowej
  c) serwer internetowy znajdujący różnego typu informacje na podstawie wprowadzonych słów kluczowych
  d) technika przesyłania głosu przez Internet

 3. Skanowanie polega na:
  a) wydruku obrazu na specjalnej drukarce o wysokiej jakości wydruku
  b) wstawieniu tekstu do grafiki
  c) zmianie formatu pliku graficznego
  d) przetworzenie statycznego obrazu rzeczywistego obiektu do postaci cyfrowej

 4. Która domena jest domeną instytucji rządowych:
  a) edu
  b) com
  c) gov
  d) mil

 5. DVD-R-DL to:
  a) płyta DVD o dwóch warstwach zapisu z jednej strony płyty
  b) jednowarstwowa płyta DVD jednokrotnego zapisu o pojemności 4,7 GB
  c) płyta DVD wielokrotnego zapisu, można kasować wybrane pliki i w ich miejsce zapisywać inne
  d) pamięć elektroniczna umieszczona w obudowie z wtykiem interfejsu USB

 6. Style wykorzystywane w serwisach WWW przechowuje się w oddzielnym pliku. Wybierz prawidłowy
  a) *.css
  b) *.pps
  c) *.html
  d) *.bmp

 7. Urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie urządzeń elektronicznych to:
  a) USB
  b) UPS
  c) URL
  d) UNC

 8. Poprawna struktura strony WWW w języku HTML ma postać:


  1. Kod:
   <HTML>
   <HEAD>
   ...
   </HEAD>
   <BODY>
   .........
   </BODY>
   </HTML>


  2. Kod:
   <BODY>
   <HTML>
   ...
   </HTML>
   <HEAD>
   .........
   </HEAD>
   </BODY>


  3. Kod:
   <TITLE>
   <HEAD>
   ...
   </HEAD>
   <BODY>
   .........
   </BODY>
   </TITLE>


  4. Kod:
   <HEAD>
   <TITLE>
   ...
   <HTML>
   </HEAD>
   .........
   </HTML>
   </HEAD> 9. Aby „blok instrukcji” wykonał się 3 razy należy uzupełnić
  blok warunkowy o wyrażenie:
  a) licznik > 3
  b) licznik = 3
  c) licznik <= 3
  d) licznik <> 3 10. Jaki będzie wynik działania programu zrealizowanego
  wg schematu blokowego przedstawionego na rys. dla liczb a=3 i b=7.
  a) 3
  b) 7
  c) 37
  d) 73 11. W wyniku działania procedury SCHODY 10 żółw nic nie narysował, chociaż się przemieścił. Jaka może być tego przyczyna?
  a) za duża wartość parametru
  b) żółw przesunął się z podniesionym pisakiem
  c) procedura nie może wywoływać samej siebie
  d) w instrukcji JEŚLI brak frazy INACZEJ 12. Algorytm to:
  a) procedura pierwotna LOGO
  b) polecenia używane w językach programowania
  c) sposób rozwiązania problemu (zadania)
  d) zestaw instrukcji w języku Turbo Pascal

 13. Danymi wejściowymi nazywamy:
  a) informacje otrzymane na końcu programu
  b) informacje wprowadzane do programu
  c) wszystkie zmienne pojawiające się w programie
  d) dane wykorzystywane tylko przy poleceniach warunkowych

 14. Co w treści procedury RYSUNEK oznacza słowo „KWADRAT”?
  a) słowo KWADRAT – tekst
  b) zmienną o nazwie KWADRAT
  c) wywołanie procedury pierwotnej do obliczania kwadratu liczby 30
  d) wywołanie wcześniej zdefiniowanej procedury KWADRAT z parametrem 30 15. Co zostanie wyświetlone na ekranie w wyniku wywołania procedury ZAGADKA 5 3 ?
  a) 533
  b) 353
  c) 535
  d) 335 16. W arkuszu kalkulacyjnym wykonuje się operacje formatowania całego arkusza lub jego fragmentu. Formatowanie to:
  a) obliczanie wartości komórek zawierających formuły
  b) oczyszczanie fragmentu arkusza ze wszystkich danych
  c) ustalenie sposobu wyświetlania zawartości komórek
  d) zmiana kolejności kolumn i wierszy

 17. Do komórki K5 arkusza kalkulacyjnego wpisano formułę C7+C9, a następnie skopiowano ją do komórki I4. Jaką postać ma formuła w komórce I4 ?
  a) E7+E8
  b) C6+C8
  c) C6+A9
  d) A6+A8

 18. Co nazywamy formatem pliku graficznego?
  a) sposób, w jaki zapisane są informacje o rysunku i grafice
  b) sposób w jaki ustawiono tekst w rysunku
  c) sposób wykorzystania pliku (reklama, gazeta)
  d) jest to tylko rozszerzenie, nadane dowolnie przez użytkownika

 19. Jednokrotne naciśnięcie klawisza BACKSPACE, gdy kursor znajduje się pomiędzu znakami, pozwala:
  a) skasować znak z prawej strony kursora
  b) skasować cały wiersz
  c) wstawić wiersz
  d) skasować znak po lewej stronie kursora

 20. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?
  a) odstęp pomiędzy lewym marginesem, a tekstem w dowolnym wierszu
  b) odstęp pomiędzy lewym marginesem, a tekstem w pierwszym wierszu
  c) fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza ENTER zawierający jeden lub więcej wierszy
  d) odstęp pomiędzy wierszami

 21. Które zdanie jest prawdziwe?
  a) w skład minimalnego zestawu komputerowego wchodzi klawiatura, monitor i stacja dysków
  b) mysz jest wyjściowym urządzeniem zewnętrznym
  c) podstawowym zewnętrznym urządzeniem wejściowym jest monitor
  d) klawiatura jest podstawowym zewnętrznym urządzeniem wejściowym służącym do wprowadzania informacji do komputera

 22. Każdy program przed uruchomieniem umieszczany jest:
  a) w pamięci ROM
  b) w pamięci RAM
  c) w pamięci zewnętrznej
  d) na dysku twardym

 23. Które zdanie jest prawdziwe?
  a) urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami przy użyciu łączy telefonicznych nazywa się ploter
  b) bardzo wysoką jakość druku można uzyskać z drukarki laserowej
  c) skaner jest zewnętrznym urządzeniem wyjściowym
  d) joystick jest niezbędnym elementem zestawu komputerowego

 24. Liczba B73C jest zapisana w systemie:
  a) heksadecymalnym
  b) binarnym
  c) cyfrowo-literowym
  d) oktalnym

 25. Czy wyrażenie 10 + 10 = 100 jest prawdziwe?
  a) tak, ponieważ ilość zer z prawej strony jest równa ilości zer z lewej
  b) tak, pod warunkiem, że będzie to zapisane w systemie czwórkowym
  c) tak, jeśli będzie to zapis w systemie binarnym
  d) nie, w każdym systemie będzie to zapis błędny


WoJtEk ;) - 2007-11-24, 15:01

Uwaga podaje odpowiedzi do TESTU nr 3 który był pisany w Etapie Szkolnym w Poprzednich latach :


1.a
2.b
3.d
4.b
5.a
6.a
7.b
8.a
9.d
10.a
11.a
12.c
13.b
14.d
15.d
16.c
17.d
18.a
19.d
20.b
21.d
22.b
23.b
24.a
25.c

Greif - 2007-11-24, 15:38

Szkoda, że nie dałeś szansy odpowiedzi innym...
WoJtEk ;) - 2007-11-24, 20:44

ale ja to sam napisałem nic nie kopiowałem tylko znalazłem ten sam test na pewnej stronie, i sam nie wiem jak mi wyszło zadanie 9 kompletywny strzał


EDIT: Odpowiedzi sam pisałem ponieważ chce się przygotować i coś tam osiągnąć a nie liczyć na wolne dni od nauki


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group