Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


 

Najnowsze tematy

 

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać w godz. 16.00-17.00

22.09.2016

ZEBRANIE

RODZICÓW

 

20.10.2016
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
24.11.2016

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

05.01.2017
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
26.01.2017

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

23.03.2017 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
27.04.2017 WYWIADÓWKA
25.05.2017 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

.                                           Kalendarz roku szkolnego 2016/17                                              .

Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2016

Ferie zimowe   30.01-12.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna  13-18.04.2017

Egzamin gimnazjalny  19-21.04.2017

Zakończenie roku szkolnego  23.06.2017

 

Dni wolne w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
31.10.2016 (pn) 31.10.2016 (pn)
02.05.2017 (wt) 02.05.2017 (wt)
16.06.2017 (pt) 16.06.2017 (pt)
19-21.04.2017 (śr, czw, pt) 19-21.04.2017 (śr, czw, pt)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

.                                            Procedura wydawania duplikatów                                           .


Procedura wydawania duplikatów

 

Dyplom "Złotej Szkoły"

 

I Mistrzostwa Szkółek Piłkarskich Energylandia Cup 2016

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2016/17

Do dnia 15 września 2016 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514zł, która obowiązuje od 1 października 2015 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2015/16
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2016/17

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2016/17 uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17 - POBIERZ

 

List Rzecznika Praw Dziecka do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16

 

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

.                                          Terminy postępowania rekrutacyjnego                                         .

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji na r.szk. 2016/17

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 6-LETNICH

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  LUB  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

 

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w 2009r., które w r.szk. 2015/2016 rozpoczęły naukę w kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. I w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. I, z tym że nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. II oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w r.szk. 2015/2016 uczęszczają do  kl. II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. II w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. II, z tym że  nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. III  oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Program profilaktyki palenia tytoniu